Untitled document

abraha_novy cadca stiavnicke_banetrnavaopoj1tekovrakovapalarikovomajcichovhorne_klacanyhostebanska_stiavniainstitutum haulikianum logotrnavsky kraj logo

Untitled document

"V osvete a vzdelanosti veje duch,

ona kriesi hmoty, sily, život, ruch,

Ona dáva žitia práva národu,

rabstvo borí, zlatú tvorí slobodu."

 

Ján Palárik

Významná osobnosť XIX. stor., národný dejateľ Ján Palárik -  rímskokatolícky kňaz, politik, novinár, publicista, vydavateľ, dramatik, básnik, spoluzakladateľ Matice slovenskej v Martine a Spolku svätého Vojtecha v Trnave - spája všetky obce v jedno spoločenstvo, ktoré sa ako občianske združenie hrdo a trvalo hlási k jeho európskemu odkazu.

Untitled document

Životnými cestami Jána Palárika

Cykloputovanie „Po stopách Jána Palárika 2016“

Už ako 10 ročný vykročil malý Janko Palárik v roku 1832 z rodnej Rakovej za štúdiami na gymnázium v Žiline. Na svojej životnej ceste preputoval viacerými  mestami a obcami vtedajšieho Uhorska, mnoho krát peši, na voze, možno aj koči. Určite to bolo namáhavé a nepohodlné, neporovnateľné s dnešnými možnosťami cestovania. Aj to nás inšpirovalo putovať po jeho stopách na bicykli.

Tretí ročník cykloputovania mal za cieľ absolvovať 600 kilometrov za 9 dní. Tento cieľ splnili traja cyklopútnici Lenka Marečková,  Miroslav Mareček a Radoslav Jurčo, ktorí spolu s Jaroslavom Maniakom a Milanom Hľuzákom vyrazili už v nedeľu 17. Júla 2016 spred sochy Jána Palárika na námestí v Rakovej. Tu spolu s ostatnými rakovskými turistami položili prvý zo štrnástich  symbolických venčekov, ktoré účastníci postupne umiestnili na jednotlivých miestach pripomínajúcich si Jána Palárika.

Čítať celý článok...
 

Rezbárske dni v Štiavnických Baniach

V sobotu 24.júla 2015 sa stretli členovia združenia Životnými cestami Jána Palárika na Rezbárskych dňoch v Štiavnických Baniach.

Po sv. omši, ktorú s banskoštiavnickým farárom vdp. Ľudovítom Frindtom a domácim vdp. Vladimírom Vlčkom, spolukoncelebrovali: vdp. Martin Sebíň zo Svätého Antona, Imrich Šišulák z Vysokej, Tomáš Štefina z Banskej Belej a Pavol Zemko z Kátloviec, predseda Haulikovho inštitútu. Na sv. omši sa zúčastnili: Ivona Matúšová, podpredsedníčka Haulikovho inštitútu, Tibor Marek – starosta z Majcichova, Ľuboš Karel – starosta z Hoste, Alojz Matúš – bývalý starosta z Opoja, Bohumil Čambál – bývalý starosta z Abrahámu, folklórny senior klub z Opoja, veriaci občania z Abrahámu, Hoste, Majcichova, Opoja a domáci zo Štiavnických Baní pod vedením svojho starostu obce Stanislava Neuschla. V homílii Pavol Zemko pripomenul, že všetci sme pútnikmi a to podľa vzoru sv. Jakuba, apoštola, ktorého liturgický sviatok sa práve slávil. On je patrónom pútnikov. A preto sa všetci musíme na svojej životnej púti usilovať konať čo najviac dobra, ako to robil vo svojej dobe bývalý farár zo Štiavnických Baní vdp. Jozef Záhora (1846 – 1890). Zaoberal sa rezbárstvom, písal o ňom odborné články a počas svojho pôsobenia zriadil roku 1887 pri fare a neskôr pri vyššej ľudovej škole rezbársku dieľňu špecializovanú na návrhy a výrobu detských hračiek. Po sv. omši sa všetci prítomní pomodlili v krypte pod Farským kostolom sv. Jozefa pred jeho telesnými pozostatkami za spásu jeho duše.

Rezbárske dni v Štiavnických Baniach potom pokračovali voľnou prezentáciou remesiel a folklórnym programom pred miestnym kultúrnym domom, ktorý narušila búrka a dlho očakávaný výdatný dážď. No ani tie nezabránili veselej a radostnej nálade v priateľských rozhovoroch a družných debatách domácich i hostí.

Ivona Matúšová

 

 

Palárikovci opäť putovali na bicykloch

 

 

Už po druhý krát sa vybrali cykloturisti z palárikovských obcí na Cykloputovanie „Po stopách Jána Palárika“. Toto päťdňové podujatie sa začalo v stredu 23. júla 2014 na Námestí Jána Palárika v Rakovej. V úvode starosta obce Anton Heglas spolu s cyklistami položil prvý z desiatich venčekov k soche Jána Palárika a pelotón sa vydal na svoju púť.

Čítať celý článok...
 

V Divadle Jána Palárika mali otvorené dvere

 

Združenie Životnými cestami Jána Palárika, Haulikov inštitút a Divadlo Jána Palárika v Trnave usporiadali pre členov združenia Deň otvorených dverí v Divadle Jána Palárika v Trnave.

 

Podujatie sa uskutočnilo v piatok 27. Júna 2014. V úvode vystúpil Ladislav Petro, predseda Slovenskej samosprávy VI. obvodu (Terezín) Budapešti a predstavil knižné vydanie všetkých štyroch divadelných hier , ktoré napísal Ján Palárik.

Čítať celý článok...
 

Spomienka na Haulika, Moyzesa a Palárika v Záhrebe

 

Haulikov inštitút si pripomenul 10. výročie svojej činnosti v Záhrebe za hojnej účasti členov združenia Životnými cestami Jána Palárika, na čele s predsedom ŽCJP Mgr. Antonom Heglasom, starostom obce Raková a výkonným tajomníkom Ing. Miroslavom Marečkom.

Haulikov inštitút v Trnave zorganizoval s podporou Trnavského samosprávneho kraja a ostatnými členmi združenia Životnými cestami Jána Palárika - s obcami a mestami s palárikovskou tradíciou: Abrahám, Banská Štiavnica, Čadca, Hoste, Hronské Kľačany, Majcichov, Opoj, Palárikovo, Raková, Starý Tekov, Štiavnické Bane a Trnava - medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Cyrilometodskí nasledovníci: Haulik. Moyses, Palárik – 14.mája 2014 v chorvátskom hlavnom meste v Záhrebe, čím si pripomenul nezabudnuteľný prínos našich rodákov mimo hraníc Slovenska. 

Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 2
Untitled document

Palárikovo motto:  „Národ, vlasť a osveta“  – pokračujme v jeho odkaze!