Untitled document

abraha_novy cadca stiavnicke_banetrnavaopoj1tekovrakovapalarikovomajcichovhorne_klacanyhostebanska_stiavniainstitutum haulikianum logotrnavsky kraj logo

Untitled document

"V osvete a vzdelanosti veje duch,

ona kriesi hmoty, sily, život, ruch,

Ona dáva žitia práva národu,

rabstvo borí, zlatú tvorí slobodu."

 

Ján Palárik

Významná osobnosť XIX. stor., národný dejateľ Ján Palárik -  rímskokatolícky kňaz, politik, novinár, publicista, vydavateľ, dramatik, básnik, spoluzakladateľ Matice slovenskej v Martine a Spolku svätého Vojtecha v Trnave - spája všetky obce v jedno spoločenstvo, ktoré sa ako občianske združenie hrdo a trvalo hlási k jeho európskemu odkazu.

Untitled document

Životnými cestami Jána Palárika

V Divadle Jána Palárika mali otvorené dvere

 

Združenie Životnými cestami Jána Palárika, Haulikov inštitút a Divadlo Jána Palárika v Trnave usporiadali pre členov združenia Deň otvorených dverí v Divadle Jána Palárika v Trnave.

 

Podujatie sa uskutočnilo v piatok 27. Júna 2014. V úvode vystúpil Ladislav Petro, predseda Slovenskej samosprávy VI. obvodu (Terezín) Budapešti a predstavil knižné vydanie všetkých štyroch divadelných hier , ktoré napísal Ján Palárik.

 

Tri komédie Inkognito, Drotár, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch a tragédiu Dimitrij Samozvanec preložil do maďarčiny Ladislav Petro na základe požiadavky ochotníkov, ktorí chceli hrať niektorú z Palárikových hier, ale ani jedna nebola publikovaná v maďarčine.  Preto sa pán Petro rozhodol preložiť všetky štyri diela a vydať ich v dvojjazyčnej verzii. Významne tak prispel k slovensko-maďarskému dialógu v oblasti kultúry a umenia a propagácii myšlienok a diela Jána Palárika v Maďarsku.

Aj preto sa rozhodli členovia združenia Životnými cestami Jána Palárika udeliť Cenu Jána Palárika Ladislavovi Petrovi  za mimoriadny prínos v šírení Palárikovho odkazu a Cenu Jána Nepomuka Bobulu Slovenskej samospráve VI. obvodu Budapešti za vydavateľskú činnosť. Ceny si prevzali Ladislav Petro a Eva Svitilová z rúk Antona Heglasa, predsedu združenia, Miroslava Marečka, výkonného  tajomníka a Emila Nedielku, riaditeľa divadla za búrlivého potlesku obecenstva zloženého z obyvateľov palárikovských miest a obcí, ktorí sa prišli do divadla pozrieť na drámu Dimitrij Samozvanec z pera svojho obľúbenca Jána Palárika.

Po moderne spracovanej a dynamickej dráme, ktorá sa divákom veľmi páčila sa účastníci podujatia mohli v sprievode hercov pozrieť do zákulisa divadla. Nazrieť do tajomných kútov za oponou divadla bol nevšedný zážitok. Príležitosť vidieť šatne, maskérňu, sklady plné kostýmov a kulís, priestory pre hudobníkov, obrovskú strojovňu ktorá otáča pódium a množstvo ďalších priestorov poprepájaných spleťou chodieb sa veru divákovi len tak nenaskytne. Toto privilégium sme mali preto, lebo Divadlo Jána Palárika už od začiatku aktívne spolupracuje s naším združením, za čo patrí vďaka jeho riaditeľovi Emilovi Nedieľkovi, všetkým hercom a pracovníkom divadla ako i zriadovateľovi divadla Trnavskému samosprávnemu kraju.

Po prehliadke divadla sme sa sústredili v Zrkadlovej sále, kde si zástupcovia zúčastnených miest a obcí prevzali prezentované publikácie a deň otvorených dverí pokračoval prípitkom a občerstvením v réžii divadla a členských obcí. Na  nádvorí nás  čakali dva kotly gulášu, ktorý pre viac ako 200 účastníkov uvarili členovia Haulikovho inštitútu na čele s „šéfkuchárkou“ Ivonou Matúšovou, podpredsedníčkou inštitútu. Príjemnú atmosféru dokresľovala folklórna skupina Opojčanka.

Dňom otvorených dverí aktivity združenia v tomto roku nekončia. Najbližšie nás čaká Cykloputovanie po stopách Jána Palárika, kde peletón cyklistov v čase od 23.-27. júla navštívi na trase Raková, Čadca, Trnava, Opoj, Majcichov, Hoste, Abrahám, Palárikovo, Hronské Kľačany, Starý Tekov, Štiavnické Bane, Banská Štiavnica všetky členské mestá a obce, ktoré pre účastníkov pripravujú bohatý kultúrno-spoločenský program, ktorý vyvrcholí Rezbárskymi dňami v Štiavnických Baniach.

Miroslav Mareček, výkonný tajomník  združenia Životnými cestami Jána Palárika.

 

 
Untitled document

Palárikovo motto:  „Národ, vlasť a osveta“  – pokračujme v jeho odkaze!