Untitled document

abraha_novy cadca stiavnicke_banetrnavaopoj1tekovrakovapalarikovomajcichovhorne_klacanyhostebanska_stiavniainstitutum haulikianum logotrnavsky kraj logo

Untitled document

"V osvete a vzdelanosti veje duch,

ona kriesi hmoty, sily, život, ruch,

Ona dáva žitia práva národu,

rabstvo borí, zlatú tvorí slobodu."

 

Ján Palárik

Významná osobnosť XIX. stor., národný dejateľ Ján Palárik -  rímskokatolícky kňaz, politik, novinár, publicista, vydavateľ, dramatik, básnik, spoluzakladateľ Matice slovenskej v Martine a Spolku svätého Vojtecha v Trnave - spája všetky obce v jedno spoločenstvo, ktoré sa ako občianske združenie hrdo a trvalo hlási k jeho európskemu odkazu.

Untitled document

Životnými cestami Jána Palárika

2009-02-19 1. konferencia ŽCJP v Abraháme

View the embedded image gallery online at:
https://www.janpalarik.sk/index.php/archiv#sigProGalleria251cc84a34
 

Majcichovčania putujú po stopách svojho najvýznamnejšieho farára

Majcichovčania putujú po stopách svojho najvýznamnejšieho farára
P:3, 21. 07. 2008 14:23, DOM

Už tretíkrát v roku 2008 putovali veriaci z Majcichova pri Trnave po stopách svojho najvýznamnejšieho farára, Jána Palárika (1862 – 1870), národného dejateľa, dramatika, publicistu, spoluzakladateľa SSV v Trnave a MS v Martine.

Tentoraz navštívili 19. júla 2008 Obec Štiavnické Bane, kde Palárik pôsobil ako kaplán v rokoch 1850 - 1851. Návšteva sa konala v rámci V. ročníka Rezbárskeho dňa v Štiavnických Baniach. Svätú omšu celebroval majcichovský farár Pavol Zemko za účasti miestneho duchovného otca Stanislava Sabola v miestnom Farskom kostole sv. Jozefa.

V homílii hlavný celebrant poukázal na dejiny sociálnej náuky Cirkvi podľa encykliky Benedikta XVI. Deus caritas est, do ktorých zasadil výraznú postavu Farnosti Štiavnické Bane - farára Jozefa Záhoru (1846 – 1890). Po modlitbe v krypte kostola za Jozefa Záhoru, národného dejateľa, sociálneho pracovníka a zakladateľa rezbárskej školy, majcichovský starosta Jozef Adámek a starosta zo Štiavnických Baní Stanislav Neuschl položili veniec Jánovi Palárikovi k Pamätnej tabuli osobností obce na priečelí kláštora.

Na podujatí sa zúčastnili i starosta Rakovej Anton Heglas a Palárikova Jozef Derňár. Svätú omšu doprevádzala spevom a hrou na organe Ivona Matúšová a Folklórny súbor Rozmarín z Majcichova, ktorý svojím pásmom Zo života na dedine vystúpil aj v miestnom amfiteátri.

Majcichovčania predtým – 24. mája - navštívili spolu so svojim starostom a farárom baziliku Nanebovzatia Panny Márie v Ostrihome, kde bol Palárik v roku 1847 vysvätený za kňaza pre službu vo vtedajšej Ostrihomskej arcidiecéze. Pri sv. omši v eucharistickej kaplnke baziliky Pavol Zemko citoval Palárikove Znelky – báseň, ktorú napísal ku dňu 31. augusta 1856, k slávnosti vysviacky ostrihomskej baziliky.

Na púti sa zúčastnili okrem farských spoločenstiev sv. Alžbety (rodín), sv. Pavla (mládeže) a bl. Zdenky (žien) aj Milosrdné sestry sv. Kríža z komunity v Provinciálnom dome v Trnave pod vedením svojej provinciálnej predstavenej sr. Benjamíny ako i farára Júliusa Csomora z Tvrdošoviec.

Napokon 31. mája navštívili majcichovčania Farský kostol sv. Terézie v Budapešti, kde Palárik pôsobil najdlhšie (1851 – 1862). Tu bol kaplánom a katechétom v Krajinskom slepeckom ústave. V predsieni kostola jemu ako i Šimonovi Klempovi, farárovi a opátovi odhalila Slovenská samospráva VI. budapeštianskeho obvodu, pod vedením Ladislava Petra, pamätné tabule. Na sv. omši, ktorú za svojho vzácneho a veľkého predchodcu celebroval Pavol Zemko spolu s Júliusom Csomorom sa zúčastnil aj 1. tajomník veľvyslanca SR v Maďarsku Imrich Marton s manželkou, Zuzana Hollósyová - predsedníčka Slovenskej samosprávy v Budapešti a Ildikó Klauszová – Fúziková, členka Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

TK KBS informoval Pavol Zemko.

 

2008-11-13 Majcichov - stretnutie predsedov komisií ŽCJP

Untitled document

View the embedded image gallery online at:
https://www.janpalarik.sk/index.php/archiv#sigProGalleria02a2e5ba0a

Účastníci stretnutia na záver položili kytice na hrob Jána Palárika.

 

Prezentácia nárečového slovníka obce Opoj

Untitled document

V obci Opoj sa 13. júna 2009 uskutočnila slávnostná prezentácia 1. časti Nárečového slovníka Obce Opoj od opojského rodáka PhDr. Františka Hlavičku.  Akcia sa konala pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja, Miestneho odboru Matice slovenskej v Trnave, Obce a Farnosti Opoj. Pri tejto príležitosti sme si pripomenuli 85. výročie narodenia Františka Hlavičku(1924) a 45. výročie napísania Nárečového slovníka Obce Opoj (1964) , ďalej 135. výročie príchodu vdp. Ľ.G.Zaoseka na faru v Dlhom Poli (1874). Uskutočnilo sa kladenie vencov pri pamätnej tabuli Ľ.G.Zaoseka a bola odhalená pamätná tabuľa  významného buditeľa Jána Palárika na Základnej cirkevnej škole. Zároveň boli položené vence k ďalšej pamätnej tabuli Významných opojských rodákov na kultúrnom dome Opoj. Táto slávnosť bola spojená so sv. omšou , a s otvorením výstavy Mons. Alexandrovi Pavlovi Buznovi.

View the embedded image gallery online at:
https://www.janpalarik.sk/index.php/archiv#sigProGalleria9278a696fd

 

 

Spomienka

Spomienka na nitrianskeho kanonika Juraja Gajdošíka
Členovia združenia Životnými cestami Jána Palárika z Abrahámu, Hoste, Majcichova, Opoja, Starého Tekova a Trnavy sa na pozvanie nitrianskeho biskupa Mons. prof. ThDr. Viliama Judáka, PhD zúčastnili na slávnostnej sv. omši v rámci Národnej cyrilometodskej púte v Nitre, 5. júla 2009 na Námestí Jána Pavla II.
Po jej skončení si veriaci z Abrahámu, Hoste, Majcichova a Opoja na Mestskom cintoríne uctili 160. výročie narodenia a 80. výročie úmrtia nitrianskeho sídelného kanonika Juraja Gajdošíka ( 1849 – 1929 ), rodáka z Rakovej, ktorý v roku 1928 dal postaviť nový náhrobný pomník Jánovi Palárikovi ( 1822 – 1870 ) na cintoríne v Majcichove. Život Juraja Gajdošíka pripomenul v krátkom curriculum vitae majcichovský farár Pavol Zemko. Po položení pamätného venca starostom Cyrilom Špačinským z Hoste a Bohušom Čambálom, predsedom Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme sa prítomní pomodlili a nakoniec folklórne skupiny Jatelinka z Abrahámu, Rozmarín z Majcichova a Opojčanka z Opoja zaspievali tradičný Majcichovský Zdravas. 
Pavol Zemko
 


Stránka 1 z 2
Untitled document

Palárikovo motto:  „Národ, vlasť a osveta“  – pokračujme v jeho odkaze!