Untitled document

abraha_novy cadca stiavnicke_banetrnavaopoj1tekovrakovapalarikovomajcichovhorne_klacanyhostebanska_stiavniainstitutum haulikianum logotrnavsky kraj logo

Untitled document

"V osvete a vzdelanosti veje duch,

ona kriesi hmoty, sily, život, ruch,

Ona dáva žitia práva národu,

rabstvo borí, zlatú tvorí slobodu."

 

Ján Palárik

Významná osobnosť XIX. stor., národný dejateľ Ján Palárik -  rímskokatolícky kňaz, politik, novinár, publicista, vydavateľ, dramatik, básnik, spoluzakladateľ Matice slovenskej v Martine a Spolku svätého Vojtecha v Trnave - spája všetky obce v jedno spoločenstvo, ktoré sa ako občianske združenie hrdo a trvalo hlási k jeho európskemu odkazu.

Untitled document

Životnými cestami Jána Palárika

Cykloputovanie „Po stopách Jána Palárika 2016“

Už ako 10 ročný vykročil malý Janko Palárik v roku 1832 z rodnej Rakovej za štúdiami na gymnázium v Žiline. Na svojej životnej ceste preputoval viacerými  mestami a obcami vtedajšieho Uhorska, mnoho krát peši, na voze, možno aj koči. Určite to bolo namáhavé a nepohodlné, neporovnateľné s dnešnými možnosťami cestovania. Aj to nás inšpirovalo putovať po jeho stopách na bicykli.

Tretí ročník cykloputovania mal za cieľ absolvovať 600 kilometrov za 9 dní. Tento cieľ splnili traja cyklopútnici Lenka Marečková,  Miroslav Mareček a Radoslav Jurčo, ktorí spolu s Jaroslavom Maniakom a Milanom Hľuzákom vyrazili už v nedeľu 17. Júla 2016 spred sochy Jána Palárika na námestí v Rakovej. Tu spolu s ostatnými rakovskými turistami položili prvý zo štrnástich  symbolických venčekov, ktoré účastníci postupne umiestnili na jednotlivých miestach pripomínajúcich si Jána Palárika.

 

Ich prvou zastávkou bola Konská, kde prenocovali a v pondelok sa k nim v Považskej Bystrici pridal i Anton Heglas, starosta Rakovej, ktorý hneď ráno vyštartoval z Rakovej cez Semeteš  tak, aby dostihol túto skupinu cyklistov. Túto etapu sme ukončili v Trenčíne a v utorok sme pokračovali do Kátloviec, kde nás privítal pred kostolom  pán farár Pavol Zemko, zakladajúci člen združenia Životnými cestami Jána Palárika spolu s občanmi obce.

V stredu  vyštartovala z Rakovej druhá skupina trinástich cyklistov doprevádzaných sprievodným vozidlom, s posádkou Anna a Fero Švancárovi, ktorí peletón  bezpečne sprevádzali po celej trase. Po krátkej zastávke pri bývalej Palárikovej dvorane v Čadci, kde ich privítali za mesto zástupcovia primátora Jaroslav Velička a František Prívara nastúpili cyklisti do vlaku, ktorý ich odviezol do Trnavy, kde sa pri Divadle Jána Palárika opäť posadili na bicykle spolu s prvou skupinou. Tu ich privítal Emil Nedielka, riaditeľ divadla a Ľubica Malá, riaditeľka Odboru kultúry Trnavského samosprávneho kraja.

Na čelo peletónu sa postavil Ladislav Benedikovič z Opoja, ktorý nás bezpečne previedol mestom. Po krátkej zastávke v Opoji, kde nás privítal starosta Peter Bartovič s občanmi sme tento deň ukončili v Majcichove.

Vo štvrtok sme si spolu so starostom Tiborom Marekom prezreli hrob a pamätnú izbu Jána Palárika, a  pán farár Branislav Popelka nám predstavil miestny kostol. Pokračovali sme s krátkou zastávkou v Hoste do Abrahámu, kde nás pred miestnym múzeom čakali členovia MO Matice Slovenskej na čele s Bohumilom Čambálom. Peletón sa rozrástol o Bohumila Čambála ml., Jaroslava Bilčíka a Ľudmilu Horvátovú, najstaršiu účastníčku, ktorá viac ako 70 ročná už druhý krát hravo absolvovala s nami trasu až do Štiavnických Baní, za čo jej patrí osobitne náš obdiv a úcta.

Cieľovou zastávkou bolo Palárikovo, kde sme sa preplavili kompou cez Váh. Po položení venca a ubytovaní sme absolvovali výdatnú večeru  a pobyt  vo welnes centre. Po raňajkách sme sa rozlúčili s hostiteľmi Ivanom Mančíkom, tajomníkom TJ, Tomášom Slivoňom, poslancom OZ a Alžbetou Jankulárovou, prednostkou OÚ.

V piatok sme sa doobeda osviežili v jazere TONA v Šuranoch a v podvečer sme dorazili do Hronských Kľačian, kde nás už čakal starosta Miroslav Kollár, ktorý nám pripravil so svojimi spolupracovníkmi výbornú večeru a vystúpenie folklórnej skupiny Hron. Tí nám pripravili „cykloscénku“ spojenú s originálnou pesničkou, za ktorú im ďakujeme.  Večer sme využili i na kúpanie v mlynskom náhone pod stavidlom.

V sobotu ráno sme spoločne položili vence v Hronských Kľačanoch a Starom Tekove, kde nás čakal starosta Peter Štefan, ktorý nás zároveň pozval na raňajky. Kladenia vencov sa zúčastnili i účastníci zájazdu občanov z obcí Majcichov, Opoj, Abrahám a Hoste, s ktorými sme sa opäť stretli v Štiavnických Baniach. Na túto etapu sa s nami vybral i Peter Štefan, starosta Starého Tekova a Anna Kollárová, dcéra starostu z Hronských Kľačian a najmladšia účastníčka. Na chvíľu sme sa zastavili i vo Veľkých Kozmálovciach, ktoré tiež požiadali o členstvo v našom združení. Tu nás privítali občania na čele so starostom Ľubomírom Síkeľom. Táto etapa, ktorá merala iba 50 kilometrov bola riadnou zaťažkávacou skúškou. Čakali nás prudké stúpania do Štiavnických vrchov. Tento raz sme sa vybrali po trase cez Pukanec, kde sa k nám opäť pripojil Anton Heglas, starosta Rakovej, ktorý peletón opustil v Majcichove, pre pracovné povinnosti. V Štiavnických Baniach  nás privítali účastníci Rezbárskych dní na čele so starostom Stanislavom Neuschelom. Tu sa skončilo putovanie hlavného peletónu. Účastníkom sme odovzdali pamätné listy a združenie dostalo od starostu obce drevorezbu erbu združenia.

V  nedeľu účastníci z Rakovej naložili bicykle do dodávky a pokračovali z Banskej Štiavnice domov hromadnou dopravou. Spolu s predsedom TK Polom Raková Petrom Kubaškom  sa na predposlednú etapu  vybrali Lenka Marečková,  Miroslav Mareček a Radoslav Jurčo a Jaroslav Maniak. Na tejto 125 kilometrovej etape sme si riadne preverili svoje sily v stúpaniach na Prievidzu, Handlovú a Fačkovské sedlo.  Nevyhli sme sa dažďu, ale šťastne sme o 22,30 hod. dorazili do Konskej, kde jazdu ukončil Jaroslav Maniak, ktorý nám poskytol po druhý krát svoju chatu, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

V pondelok večer o 17.30 hod. do nitky zmoknutí sme prišli do Rakovej a tak ukončili 3. ročník Cykloputovania „Po stopách Jána Palárika“. Cykloputovania sa zúčastnilo celkovo  28 účastníkov, celú trasu v dížke 638 km absolvovali za 9 dní 3 účastníci, 1 etapu 4 cyklisti. Z Turistického klubu Polom Raková bolo 19 účastníkov. Z Trnavy do Opoja sa pridal Ladislav Benedikovič s priateľom. Z Abrahámu do Štiavnických Baní sa k nám pridali traja cyklisti. Potešila nás účasť starostov Rakovej a Starého Tekova. Verím, že toto môže byť inšpiráciou i pre ostatných starostov v nasledujúcom ročníku.

Poďakovanie patrí Františkovi Švancárovi za poskytnutie sprievodného vozidla. Sponzorsky  prispeli Peter Šuška , Štefan Jurčo, Tibor Paštrnák, Jarmila Nekorancová, obec Raková,  členovia združenia Životnými cestami Jána Palárika, zvlášť starostovia obcí, kde sme nocovali, za čo im patrí úprimné poďakovanie.

Na záver chcem poďakovať samotným účastníkom, ktorí svojím cykloputovaním prispeli k šíreniu myšlienok a odkazu Jána Palárika. Zároveň sa mohli zoznámiť s miestami kde pôsobil a stretnúť sa s priateľmi, ktorí sa pravidelne zúčastňujú podujatí, ktoré organizuje naše združenie.

Miroslav Mareček, výkonný tajomník združenia Životnými cestami Jána Palárika    

 
Untitled document

Palárikovo motto:  „Národ, vlasť a osveta“  – pokračujme v jeho odkaze!