Untitled document

abraha_novy cadca stiavnicke_banetrnavaopoj1tekovrakovapalarikovomajcichovhorne_klacanyhostebanska_stiavniainstitutum haulikianum logotrnavsky kraj logo

Untitled document

"V osvete a vzdelanosti veje duch,

ona kriesi hmoty, sily, život, ruch,

Ona dáva žitia práva národu,

rabstvo borí, zlatú tvorí slobodu."

 

Ján Palárik

Významná osobnosť XIX. stor., národný dejateľ Ján Palárik -  rímskokatolícky kňaz, politik, novinár, publicista, vydavateľ, dramatik, básnik, spoluzakladateľ Matice slovenskej v Martine a Spolku svätého Vojtecha v Trnave - spája všetky obce v jedno spoločenstvo, ktoré sa ako občianske združenie hrdo a trvalo hlási k jeho európskemu odkazu.

Untitled document

Životnými cestami Jána Palárika

O Palárikovi napísali

1. Ján N. Bobula: Sobrané dramatické spisy Jána Palárika, (Beskydova) slavného spisovateľa slovenského, Minerva, 1. zv. Pešť, 1870; 2. zv. Pešť 1871
2. Mikuláš Gašparík: Ján Palárik a jeho boj o demokratizáciu slovenského národného života, Nakladateľstvo Slovenskej akadémie vied a umení, Bratislava 1952
3. Ján Sloboda: Život za život. Príležitostná metodická prírička k oslavám 100. výročia smrti Jána Palárika, Osvetový ústav, Bratislava 1970.
4. Jozef Vavrovič: Jean Palárik. Son oecuménisme et son panslavisme. Slovak Institute, Cleveland – Rome 1974; Ján Palárik. Jeho ekumenizmus a panslavizmus. Matica slovenská, Martin 1993
5. Jozef Vavrovič: Duchovné cvičenia Jána Palárika. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, Rím 1986; Osveta, Martin 1990.
6. Scarlett Ďurná: Dramatik a spisovateľ - Ján Palárik, (1822-1870), Životopisný medailón, Kysucká knižnica v Čadci 2005
7. Pavol Zemko: Palárikov Majcichov, Divadelno – spevácky súbor Jána Palárika, Majcichov 2007
8. Pavol Zemko: Primície mal v čase Palárikovho pôsobenia v Majcichove, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Majcichov 2007
9. Mgr. Janka Mudríková: Ján Palárik, Medailón k 185. výročiu narodenia, Žilinský samosprávny kraj – Kysucká knižnica v Čadci 2007
 

Ján Palárik - Životopisný medailón

 

Ján Palárik - Medailón k 185. výročiu narodenia

 


Untitled document

Palárikovo motto:  „Národ, vlasť a osveta“  – pokračujme v jeho odkaze!