Untitled document

abraha_novy cadca stiavnicke_banetrnavaopoj1tekovrakovapalarikovomajcichovhorne_klacanyhostebanska_stiavniainstitutum haulikianum logotrnavsky kraj logo

Untitled document

"V osvete a vzdelanosti veje duch,

ona kriesi hmoty, sily, život, ruch,

Ona dáva žitia práva národu,

rabstvo borí, zlatú tvorí slobodu."

 

Ján Palárik

Významná osobnosť XIX. stor., národný dejateľ Ján Palárik -  rímskokatolícky kňaz, politik, novinár, publicista, vydavateľ, dramatik, básnik, spoluzakladateľ Matice slovenskej v Martine a Spolku svätého Vojtecha v Trnave - spája všetky obce v jedno spoločenstvo, ktoré sa ako občianske združenie hrdo a trvalo hlási k jeho európskemu odkazu.

Untitled document

Životnými cestami Jána Palárika

Palárikove diela

Všestrannú tvorbu Jána Palárika môžeme zaradiť do viacerých oblastí. Prejavil sa ako:

A ) Literát

1. Autobiografia

- Palárik Ján ( také Beskydov ) spisovateľ a dramatik slovenský, 1870

2. Básnik

- Cirkev Kristova, Cyrill a Method, 1850, č. 3 a 5

- Znělky k slavnosti cirkevného Vysviacania Novovystavenej Basiliky Ostrihomskej, Budín, Písmenami Martina Bagó 1856

- Za osvetu, Sobrané dramatické spisy Jána Palárika, usporiadal Ján Bobula, Minerva, Pešť 2. zv. 1871, 501

3. Novinár

- Ako má byť veselohra usporiadaná, čili Obrana veselohry „Drotár“, Slovenské noviny, I., 1864, č. 123, 128 – 129, 131

- Druhá obrana Drotára

- Dôležitosť dramatickej národnej literatúry, Sokol ( Dobšinského ), roč. I., 1860, 13, 21

- Posúdenie dramatických kusov

4. Dramatik

- Incognito, almanach Concordia, Budín 1858; Sobrané dramatické spisy Jána Palárika (Minerva, 1. zv., Pešť, 1870)

- Drotár, almanach Lipa I., Pešť 1860

- Smierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, almanach Lipa II., Pešť 1862

- Dimitrij Samozvanec, Sobrané dramatické spisy Jána Palárika (Minerva, 2. zv., Pešť, 1871)

5. Homiletik

- Reč na sv. Jozefa, pestúna Ježiša Krista o upadnutí náboženstva v chráme Windšachtském pověděná a na žádost dobre smýšlejících uverejněná, Cyrill a Method, roč. 1, 1850, č. 2 – 4

- Slovo k nábožným pútnikom na deň povýšení svatého Kríža na hore Kalvárie Bansko – Štávnické shromaždeným, Cyrill a Method, roč. 1, 1850, č. 17

- O prachu človeka. Kázaní na I. nedelu v poste, Cyrill a Method, roč. 2, 1851, č. 7

- O smrtedlnosti človeka. Kázaní na II. nedelu v poste, Cyrill a Method, roč. 2, 1851, č. 8

- O nesmrtedlnosti človeka. Kázaní na III. nedelu v poste, Cyrill a Method, roč. 2, 1851, č. 9

- O určení človeka. Kázaní na IV. nedelu v poste, Cyrill a Method, roč. 2, 1851, č. 10

- Reč pri odhalení pomníka Jánovi Hollému na Dobrej Vode 11. mája 1854, Matica slovenská, Turčiansky Sv. Martin 1932

- Reč, ktorú pri slavných zádušniciach dňa 31. ledna 1861 vo farskom chráme u sv. Anny v Budíne odbavovaných za zvečnelého v Prahe dňa 12–ho ledna 1861 Vaceslava Hanku, Priateľ školy a literatúry, roč. III, 1861

6. Prekladateľ

- Krištof Schmidt: Spisy pre mládež, 1 - 3. zv.

7. Redaktor

- Katolícke noviny vydávané Spolkom sv. Štefana, Pešť 1852 – 1855

8. Spoluvydavateľ

- almanach Concordia, Budín 1858 s Jozefom Viktorínom

9. Učebnice

- Katechizmus pre počiatočníkov

- Prvá čítanka a mluvnica

- Druhá čítanka a mluvnica

10. Úvahy

- Slovanskému zjazdu v Prahe, 1848

- O vzájemnosti slovanskej. Úvahy politicko – literárne, almanach Lipa III, Budín 1864

11. Vydavateľ

- časopis Cyril a Method, Banská Štiavnica 1850 – 1851

 

 

B ) Publicista

- Ohlas pravdy, Cyrill a Method 1852, č. 38

- Čo máme očakávať od konštitúcie uhorskej pre našu národnosť a čo nám predovšetkým treba? Priateľ školy a literatúry, roč. II., 1860, č. 45

- Otázka národností a nasledovne i literatúry pri novom politickom preporodení Uhorska. Priateľ školy a literatúry, roč. II., 1860, č. 46

- Na dorozumenie inteligencii našich slovenských stolíc. Priateľ školy a literatúry, roč. II., 1860, č. 52

- Práva ľudu a zákony r. 1848. Pešťbudínske vedomosti, roč. I., 1861, č. 3

- Nedôslednosť snemovných zákonov z r. 1848. Pešťbudínske vedomosti, roč. I., 1861, č. 7

- Na dorozumenie. Pešťbudínske vedomosti, roč. III., 1861, č. 35

 

 

C ) Politik

- Nová škola slovenská (politická strana, ktorá vydávala Slovenské noviny 1868 – 1875)

 

 

D ) Spoluúčastinár

- Kníhtlačiareň Minerva, Pešť

 

 

E ) Spoluzakladateľ

- Spolok striezlivosti, Starý Tekov

- časopis pre literatúru a umenie Sokol, Banská Štiavnica 1861 s Jozefom Viktorínom, redigoval ho Pavol Dobšinský

- Matica slovenská v Martine, 4 augusta 1863

- Spolok sv. Vojtecha v Trnave, 14. septembra 1870

- Slovenské katolícke gymnázium v Kláštore pod Znievom, 19. apríla 1874

 


Untitled document

Palárikovo motto:  „Národ, vlasť a osveta“  – pokračujme v jeho odkaze!