Untitled document

abraha_novy cadca stiavnicke_banetrnavaopoj1tekovrakovapalarikovomajcichovhorne_klacanyhostebanska_stiavniainstitutum haulikianum logotrnavsky kraj logo

Untitled document

"V osvete a vzdelanosti veje duch,

ona kriesi hmoty, sily, život, ruch,

Ona dáva žitia práva národu,

rabstvo borí, zlatú tvorí slobodu."

 

Ján Palárik

Významná osobnosť XIX. stor., národný dejateľ Ján Palárik -  rímskokatolícky kňaz, politik, novinár, publicista, vydavateľ, dramatik, básnik, spoluzakladateľ Matice slovenskej v Martine a Spolku svätého Vojtecha v Trnave - spája všetky obce v jedno spoločenstvo, ktoré sa ako občianske združenie hrdo a trvalo hlási k jeho európskemu odkazu.

Untitled document

Životnými cestami Jána Palárika

Cykloputovanie „Po stopách Jána Palárika“

001sochajpmMyšlienka putovať po mestách a obciach s palárikovskou tradíciou vznikla na konferencii združenia Životnými cestami Jána Palárika, konanej vo februári 2012 v Štiavnických Baniach. Prvá palárikovská cykloštafeta s 26 účastníkmi sa uskutočnila už 20. apríla 1997 z Rakovej do Majcichova s pozvánkou na Palárikovu Rakovu. Tentoraz sa cyklisti z Rakovej, Opoja, Starého Tekova a Palárikova vybrali na 210 kilometrovú trasu z Rakovej do Štiavnických Baní.
Svoje putovanie sme začali na novovybudovanom Námestí Jána Palárika v Rakovej v stredu 25. júla položením symbolického venčeka z prútia ku soche Jána Palárika. Takto sme postupne kládli venčeky k deviatim ďalším pamätným tabuliam a pamätníkom vybudovaným na počesť Jána Palárika, rakovského rodáka, kňaza, dramatika a národného dejateľa, ktorý sa svojimi činmi hlboko vryl do pamäti obyvateľov všetkých miest a obcí, kde žil a pôsobil počas svojho plodného života. 
Potom naša cesta pokračovala k miestu jeho rodného domu a ďalej po Palárikovej ulici v Čadci smerom k železničnej stanici, kde bicykle putovali do sprievodného dodávkového vozidla. S cyklistami sa prišiel na pôde Čadce rozlúčiť zástupca primátora Rudolf Cyprich a potom pred účastníkmi bola cesta vlakom do Trnavy.
V Trnave sme si najprv prezreli Divadlo Jána Palárika za účasti jeho riaditeľa Emila Nedieľku, ktorý zároveň zastupoval Trnavský samosprávny kraj, a položili spolu s Pavlom Tomačovičom, hovorcom mesta Trnava venček k pamätnej tabuli na priečelí divadla. Tu sa k nám pridali i cyklisti z Opoja a Starého Tekova a pelotón 26 cyklistov mohol vyštartovať do Opoja pod ochranou dvoch sprievodných vozidiel s trojčlennou posádkou. 
V Opoji nás vítal starosta Alojz Matúš a folklórna spevácka skupina Opojčanka. Po položení venčeka pri pamätnej tabuli  umiestnenej na škole, ktorá sa stala našim útočiskom na nasledujúcu noc sme si pochutili na srnčom guláši od miestnych poľovníkov a pokračovali opekačkou v areáli školy za účasti starostov okolitých obcí, ktorými sme mali prechádzať na nasledujúci deň.
Vo štvrtok skoro ráno sme vyrazili na druhú etapu, ktorá merala 65 km a začínala v Majcichove pri hrobe Jána Palárika. Na pôde obce nás privítal starosta Tibor Marek a Pamätnou izbou nás previedol sprievodca pán Banáš. Pokračovali sme ku kostolu, kde je pamätník a tu nás privítal pán farár Dušan Kolenčík, ktorý nám ukázal chrám a účastníkom požehnal na cestu. Ďalšou zastávkou bola obec Hoste, kde je pamätná tabuľa umiestnená na kostole narodenia Panny Márie a po krátkom občerstvení sme sa vydali do Abrahámu. Tu nás čakalo množstvo občanov spolu so starostom Igorom Némethom a predsedom MO Matice slovenskej Bohuslavom Čambálom pred miestnym múzeom. Po položení venčeka sme si prezreli expozíciu múzea, ktorá skrývala množstvo zaujímavých predmetov, ktoré do múzea venovali občania zo širokého okolia.
Vyvrcholenie dňa bolo v Palárikove, ktoré sa pýši nie len pamätníkom Jána Palárika, ale aj množstvom pozoruhodných objektov, po ktorých nás previedol na bicykli starosta Bernard Roštecký. Zoznámili sme sa s históriou kostola, poľovníckeho kaštieľa, najstaršou drevenou vežou vodojemu, miestnym rybníkom, na ktorom hniezdia labute a školským areálom, ktorý sa pre nás  stal útočiskom na nasledujúcu noc.
Nie menej bohatý bol i piatkový program s 60 kilometrovou etapou. Nechýbalo kúpanie v Šurianskom jazere a prehliadka vojenskej techniky v areáli bažantnice v Starom Tekove. Po návrate do Hronských Kľačian, kde sme boli ubytovaní v školskej telocvični nás čakalo milé stretnutie so starostom Miroslavom Kollárom a folklórnou speváckou skupinou Hron.
Ráno sme spoločne s zástupcami obcí Opoj, Majcichov, Abrahám a miestnymi predstaviteľmi položili vence k pamätníkom Jána Palárika v Hronských Kľačanoch a Starom Tekove a vybrali sa na poslednú etapu v Štiavnických Vrchoch. Na bicykli nás sprevádzal aj starosta Starého Tekova Peter Štefan a jeho zástupca Viktor Faško. Pot z náročnej horskej trasy zmylo niekoľko účastníkov v Počúvadlianskom jazere a záver v Štiavnických Baniach bol bodkou za naším putovaním. Tu nás privítal nie len starosta Stanislav Neuschl, ale aj starostovia ďalších palárikovských obcí na čele s Antonom Heglasom, predsedom združenia Životnými cestami Jána Palárika, ktorí sa zúčastnili Rezbárskych dní, tradičného podujatia s výbornou atmosférou. 
Po krátkom občerstvení sme naložili bicykle do dodávky a potom nás čakala cesta domov z železničnej stanice v Banskej Štiavnici. Vlak, ktorý nás viezol prechádzal i Martinom a preto môžeme povedať, že sme boli vo všetkých členských mestách a obciach s palárikovkou tradíciou, ktoré sú členmi združenia.
Cykloputovanie „Po stopách Jána Palárika“ splnilo svoj cieľ. Všade, kde sme  zavítali sme sa stretli so srdečným a vrelým prijatím, ktoré si zasluhuje veľké poďakovanie. Podujatie sa uskutočnilo vďaka finančnej a materiálnej pomoci združenia Životnými cestami Jána Palárika, zvlášť obcí kde začínali a končili jednotlivé etapy, Turistického klubu Polom Raková, CK BIKING Raková a jej členov na čele s predsedami klubov Petrom Kubaškom a Petrom Chnúrikom. Vďaka patrí i posádkam sprievodných vozidiel, ktoré bezpečne viedli peletón, zvlášť Miroslavovi Chmúrovi a Dominikovi Urbaníkovi, ako i mnohým ďalším, ktorí sa podieľali na organizovaní a úspešnom priebehu podujatia.
Miroslav Mareček, výkonný tajomník združenia Životnými cestami Jána Palárika     
 
Untitled document

Palárikovo motto:  „Národ, vlasť a osveta“  – pokračujme v jeho odkaze!