Untitled document

abraha_novy cadca stiavnicke_banetrnavaopoj1tekovrakovapalarikovomajcichovhorne_klacanyhostebanska_stiavniainstitutum haulikianum logotrnavsky kraj logo

Untitled document

"V osvete a vzdelanosti veje duch,

ona kriesi hmoty, sily, život, ruch,

Ona dáva žitia práva národu,

rabstvo borí, zlatú tvorí slobodu."

 

Ján Palárik

Významná osobnosť XIX. stor., národný dejateľ Ján Palárik -  rímskokatolícky kňaz, politik, novinár, publicista, vydavateľ, dramatik, básnik, spoluzakladateľ Matice slovenskej v Martine a Spolku svätého Vojtecha v Trnave - spája všetky obce v jedno spoločenstvo, ktoré sa ako občianske združenie hrdo a trvalo hlási k jeho európskemu odkazu.

Untitled document

Životnými cestami Jána Palárika

Nositelia myšlienok Jána Palárika majú svojich pokračovateľov

Untitled document

ucastnici800dpiKonferencia združenia Životnými cestami Jána Palárika si v Opoji zvolila nové vedenie a vytýčila ciele na roky 2011-2014

Združenie Životnými cestami Jána Palárika, ktorého členmi sú mestá a obce s palárikovskou tradíciou sa 3. marca 2011 zišlo na v poradí už štvrtej pracovnej konferencii od svojho založenia v roku 2008. Konferencia bola o to dôležitejšia, že sa konala po komunálnych voľbách do miestnej samosprávy, ktoré rozhodli o zmene vo vedení ôsmich samospráv z dvanástich členov združenia. Preto jednou z hlavných úloh konferencie boli voľby nových orgánov združenia.

Pozíciu predsedu združenia si obhájil i pre ďalšie funkčné obdobie Bc. Anton Heglas, starosta obce Raková. Za ďalších členov výkonnej rady boli zvolení Ing. Tibor Marek, starosta Majcichova, ktorý sa zároveň stal podpredsedom združenia, RSDr. Bernard Roštecký, starosta Palárikova a výkonný tajomník Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu Rakovej. Predsedom dozornej rady sa stal Ing. Miroslav Kollár, starosta Hronských Kľačian a členmi Alojz Matúš, starosta Opoja a Stanislav Neuschl, starosta Štiavnických Baní.

 

Účastníci konferencie združenia Životnými cestami Jána Palárika pri pamätnej tabuli Jánovi Palárikovi umiestnenej na Základnej škole v Opoji.

Foto: M. Mareček

Ako poďakovanie za doterajší vklad do rozvoja činnosti združenia konferencia schválila udelenie Pamätných listov odchádzajúcim predstaviteľom členských miest a obcí. Prvý krát združenie udelilo i Cenu Jána Palárika. Je udelená in memoriam Mons. Jozefovi Vavrovičovi pri príležitosti stého výročia jeho narodenia.

Mons. prof. PhDr. Jozef Vavrovič, pápežský prelát sa narodil 14. júla 1910 v Báhoni a zomrel 9. marca 1994 v Ríme. Počas svojho života bol pastoračne i literárne nevšedne činný. Dlhé roky sa zaoberal štúdiom života a diela Jána Palárika a v roku 1974 napísal knihu Ján Palárik – jeho ekumenizmus a panslavizmus, za čo mu chce zduženie prejaviť svoju vďaku udelením Ceny Jána Palárika in memoriam. Cena bude odovzdaná predstaviteľom jeho rodnej obce Báhoň, kde je pochovaný.

Rok 2010 bol pre činnosť združenia významný predovšetkým vydaním knihy Európan Ján Palárik, ktorú zostavil Doc. Pavol Zemko, ThD. z príspevkov kolektívu autorov. Kniha zachytáva viacero oblastí zo života a diela Jána Palárika, ako aj vyzdvihuje silu odkazu jeho života a diela pretavenú v množstve podujatí, pamiatok a symbolov pripomínajúcich si jeho stopu v dejinách slovenského národa.

Kniha bola vydaná v roku 140. výročia úmrtia Jána Palárika a členovia združenia ju uviedli nielen v apríli na celoslovenskej odbornej konferencii v Divadle Jána Palárika v Trnave ale i na ďalších regionálnych prezentáciách usporiadaných členmi združenia ŽCJP v jednotlivých regiónoch. Na Kysuciach bola kniha prezentovaná počas divadelnej prehliadky Palárikova Raková v Kysuckej knižnici v Čadci.

Členovia združenia usporiadali v roku 2010 i viacero ďalších podujatí. K najvýznamnejším patrila premiéra hry Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch, ktorú naštudovali herci trnavského Divadla Jána Palárika. Veľkú popularitu, hlavne medzi mládežou získava súťaž v literárnej a výtvarnej tvorbe Palárikoví nasledovníci, ktorú vyhlasuje Divadelno spevácky súbor Jána Palárika z Majcichova a nemenej významné boli i Spomienkové oslavy pri príležitosti 140. výročia úmrtia Jána Palárika konané v novembri 2010 v Majcichove.

Združenie Životnými cestami Jána Palárika si na obdobie rokov 2011 až 2014 stanovilo viacero cieľov. Významný bude rok 2012, kedy si pripomenieme 190. výročie narodenia Jána Palárika, ktorý chce združenie vyhlásiť za Rok Jána Palárika, s ktorým budú spojené nielen spomienkové oslavy Pocta Palárikovi v Rakovej ale aj množstvo ďalších podujatí.

V ďalšom období združenie bude podporovať tradičné ale i nové aktivity a podujatia členov združenia, ktoré napomôžu presadzovať jeho ciele. Účastníci podporili i vznik ďalšej publikácie o Jánovi Palárikovi, ktorú pripravuje Doc. Pavol Zemko, ThD. s autorským kolektívom.

Na záver konferencie účastníci položili vence k pamätnej tabuli umiestnenej na priečelí Základnej školy v Opoji.

Ing. Miroslav Mareček, výkonný tajomník združenia Životnými cestami Jána Palárika

 
Untitled document

Palárikovo motto:  „Národ, vlasť a osveta“  – pokračujme v jeho odkaze!