Untitled document

abraha_novy cadca stiavnicke_banetrnavaopoj1tekovrakovapalarikovomajcichovhorne_klacanyhostebanska_stiavniainstitutum haulikianum logotrnavsky kraj logo

Untitled document

"V osvete a vzdelanosti veje duch,

ona kriesi hmoty, sily, život, ruch,

Ona dáva žitia práva národu,

rabstvo borí, zlatú tvorí slobodu."

 

Ján Palárik

Významná osobnosť XIX. stor., národný dejateľ Ján Palárik -  rímskokatolícky kňaz, politik, novinár, publicista, vydavateľ, dramatik, básnik, spoluzakladateľ Matice slovenskej v Martine a Spolku svätého Vojtecha v Trnave - spája všetky obce v jedno spoločenstvo, ktoré sa ako občianske združenie hrdo a trvalo hlási k jeho európskemu odkazu.

Untitled document

Životnými cestami Jána Palárika

Jan Palárik Beskydov – miláčik slovenského národa v Budapešti

045Združenie palárikovských miest a obcí Životnými cestami Jána Palárika v roku 190. výročia jeho narodenia sa v rámci svojej vydavateľskej činnosti môže pochváliť ďalším významným činom. 
V týchto dňoch vydalo už druhú súbornú publikáciu venovanú rakovskému rodákovi, kňazovi, dramatikovi, spisovateľovi a národnému dejateľovi Jánovi Palárikovi s názvom „Ján Palárik Beskydov – miláčik slovenského národa“. Monografiu zostavil autorský kolektív pod vedením spoluzakladateľa združenia Doc. Pavla Zemka, Th.D.
S radosťou sme preto prijali pozvanie na spomienkovú svätú omšu  na počesť Jána Palárika a Šimona Klempu, ktorá sa konala 22. októbra 2012 v Kostole svätej Terézie Avilskej v šiestom budapeštianskom obvode pri príležitosti 150. výročia pôsobenia Jána Palárika v tomto kostole. V spomínanom kostole pôsobil vyše 10 rokov ako kaplán. Podujatie zorganizovali  naši priatelia   zo Slovenskej samosprávy VI. obvodu mesta Budapešť na čele s Ladislavom Petrom a miestna farnosť.
Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, poverený pastoráciou veriacich hovoriacich po maďarsky pre Bratislavu spolu s Vdp. Ladislavom Kissom-Malým, dekanom a farárom z Dorogu, Vdp. Pavlom Zemkom, zostavovateľom knihy a správcom farnosti v Kátlovciach a dekanom a správcom miestnej farnosti Vdp. Zoltánom Horváthom. 
V závere svätej omše, ktorej slávnostnú atmosféru umocňovalo účinkovanie Budapeštianského slovenského speváckeho zboru Ozvena, uviedol knihu do života zostavovateľ publikácie Doc. Pavol Zemko jej odovzdaním do rúk celebrantom Mons. Jozefovi Haľkovi, Vdp. Ladislavovi Kissovi-Malému, Vdp. Zoltánovi Horváthovi a predstaviteľom slovenskej samosprávy na čele s pánom Ladislavom Petrom.
Po svätej omši, ktorej sa zúčastnili popri členoch združenia zástupcovia viacerých slovenských samospráv Budapešti a jej okolia  sa uskutočnilo kladenie vencov k pamätnej tabuli Jána Palárika a Šimona Klempu a agapé v priestoroch farského úradu.  Sme nesmierne radi, že i takýmto spôsobom sme mohli podnietiť kultúrny život našich krajanov v Maďarsku, ktorí mali hojné zastúpenie na tomto podujatí v národných krojoch.
Kniha Ján Palárik Beskydov – miláčik slovenského národa bude k dispozícii čitateľom v novembri, kedy bude distribuovaná prostredníctvom členských miest a obcí. V rámci Slovenska združenie publikáciu predstaví v apríli 2013 v Trnave a obsahom knihy sa budeme zaoberať v samostatnom článku, ktorý bude zároveň pozvánkou na jej prezentáciu v regióne Kysúc.

Miroslav Mareček, výkonný tajomník združenia Životnými cestami Jána Palárika

foto: Členovia združenia Životnými cestami Jána Palárika zo Slovenska pred Kostolom sv. Terézie Avilskej
 

Cykloputovanie „Po stopách Jána Palárika“

001sochajpmMyšlienka putovať po mestách a obciach s palárikovskou tradíciou vznikla na konferencii združenia Životnými cestami Jána Palárika, konanej vo februári 2012 v Štiavnických Baniach. Prvá palárikovská cykloštafeta s 26 účastníkmi sa uskutočnila už 20. apríla 1997 z Rakovej do Majcichova s pozvánkou na Palárikovu Rakovu. Tentoraz sa cyklisti z Rakovej, Opoja, Starého Tekova a Palárikova vybrali na 210 kilometrovú trasu z Rakovej do Štiavnických Baní.
Čítať celý článok...
 

Palárikove dni v Rakovej

odhalenie_sochy_2Tri krásne, slnečné,  aprílové dni v Rakovej venované Palárikovi oslovovali všetkých, ktorí si chceli tohto najvýznamnejšieho rakovského rodáka pripomenúť a osláviť 190. výročie jeho narodenia.
Piatkový program bol presýtený rôznorodým programom. Za prítomnosti pána biskupa Tomáša Galisa, župana Juraja Blanára a ďalších vzácnych hostí si slnkom zaliata Raková vychutnávala atmosféru sviatočného dňa, ktorý bol pomyselne rozdelený do troch častí.
Ráno na Akadémii žiakov Základnej školy Jána Palárika začala oslava 20. výročia založenia tejto školy. Slávnosť pokračovala Slávnostnou svätou omšou vo farskom kostole a vyvrcholila na Slávnostnom otvorení Námestia Jána Palárika. Tu sme si pripomenuli 190. výročie narodenia Jána Palárika, kňaza, dramatika, národného dejateľa, ale predovšetkým nášho rodáka, ktorého odkaz stále rezonuje v našich srdciach.
Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo i odhalenie bronzovej sochy Jána Palárika na tomto námestí. Sochu realizoval akademický sochár Stanislav Kiča z prostriedkov verejnej zbierky a rozpočtu obce.
Poobedňajší kultúrny program vyvrcholil tradičným sprievodom k miestu, kde stál rodný dom Jána Palárika. Tohoročný sprievod bol výnimočný i účasťou členov ochotníckych súborov z Čadce, Staškova, Palárikova a Rakovej v dobovom oblečení a ľudových  krojoch.
Záver osláv patril vyhodnoteniu 45. ročníka Palárikovej Rakovej a divadelnému prestaveniu hercov z Divadla Jána Palárika z Trnavy s hrou od Jána Chalupku: Stará láska nehrdzavie.
 
Sobota 28. apríla 2012 na Námestí Jána Palárika  patrila mládeži. Program otvorili deti  a mládež z Centra voľného času v Rakovej. Vystúpili  Mažoretky ELLA z Rakovej, Mažoretky ASTRY zo Zákopčia, Tanečný súbor Margarétky, Tanečné a hudobné súbory a Hudobná -dramatická skupina mládežníkov z Rakovej a ďalší. Program pokračoval koncert pre mládež. O zábavu, do ktorej sa aktívne zapojili aj všetci diváci sa postaraja Škola tanca, Divadelný súbor Monzun, Hudobná skupina Disraeli, Hudobná skupina Jopčíkovci zo Zákopčia, Zumba s Mary, hudobná skupina Tribute of rock - T.O.R. band a ďalší.
Nedeľným popoludním vyvrcholili Palárikove dni folklórnymi vystúpeniami s názvom Námestie žije tradíciami – stavanie mája. Kultúrny program pre všetkých otvorili deti a mládež CVČ Raková menovite Mažoretky ELLA z Rakovej, Mažoretky zo Staškova, Detský ľudový súbor Púpavienky, Tanečný súbor Margarétky, Hudobno-dramatický súbor z MŠ Korcháň, Hudobno-dramatický súbor z MŠ Fojstvo, Ľudový súbor Studnička zo Zákopčia a hostia ľudová speváčka Zuzana Gacíková, speváčka a heligónkarka Vlasta Mudríková a Ľudový súbor Kysučan a program vyvrcholil stavaním mája v podaní Folklórno-hudobno-dramatickej skupiny z Rakovej a Ženskej speváckej skupiny Rakovanka.
Poďakovanie patrí všetkým organizátorom uvedených podujatí, zamestnancom obecného úradu, Centra voľného času Raková, Organizácie pre kultúru a verejné služby Raková, riaditeľom základných a materských škôl, vedúcim záujmových útvarov, dobrovoľným hasičom ako i všetkým občanom, ktorí sa aktívne podieľali akýmkoľvek spôsobom na tomto významnom podujatí.
Miroslav Mareček
O Palárikových dňoch informovali viaceré elektronické médiá a preto vám predkladáme aspoň niekoľko odkazov na publikované články:
http://www.prestavka.sk/2-26716/RAKOVA:-J--Palarikovi-odhalili-v-jeho-rodisku-sochu.xml 

 

 

Čítacie popoludnie v Majcichove

DSSJP v Majcichove zorganizoval na tretiu adventnú nedeľu Čítacie popoludnie víťazných prác V. ročníka súťaže Palárikovi nasledovníci 2011 v Kultúrnom dome v Majcichove, 11. decembra 2011. Stretnutia sa zúčastnili: Tibor Marek – starosta Obce Majcichov; Juraj Kučera – zástupca starostu Obce Majcichov; Alojz Matúš – starosta Obce Opoj a Pavol Zemko, biskupský vikár a predseda DSSJP.
Na stretnutí sa zišli autori všetkých kategórií (deti z I. a II. stupňa základnej školy, študenti strednej školy a dospelí)  z Majcichova ako i ostatní, ktorí prečítali víťazné práce V. ročníka súťaže autorov z celého Slovenska.

Prítomných k čítaniu a tvorbe poézie a prózy prišiel povzbudiť aj katolícky básnik Michal Chuda zo Zohora, ktorý zároveň prezentoval i svoju poslednú básnickú zbierku Som s tebou v slove.

S kultúrnym programom vystúpil detský folklórny súbor Rozmarínček pri Základnej škole Jána Palárika v Majcichove.

Práce do VI. ročníka súťaže Palárikovi nasledovníci 2012 je možné poslať do 15. februára 2012 (www.dssjp.sk) a slávnostné vyhlásenie výsledkov bude 18. mája 2012 v meste Čadca, ktorá je členom združenia Životnými cestami Jána Palárika (www.janpalarik.sk).

Po ňom je pomenované aj trnavské divadlo, ktoré si v tomto roku pripomína 180. výročie založenia a 10. výročie svojho premenovania na Divadlo Jána Palárika (www.djp.sk). Jeho zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj.

 

Nositelia myšlienok Jána Palárika majú svojich pokračovateľov

Untitled document

ucastnici800dpiKonferencia združenia Životnými cestami Jána Palárika si v Opoji zvolila nové vedenie a vytýčila ciele na roky 2011-2014

Združenie Životnými cestami Jána Palárika, ktorého členmi sú mestá a obce s palárikovskou tradíciou sa 3. marca 2011 zišlo na v poradí už štvrtej pracovnej konferencii od svojho založenia v roku 2008. Konferencia bola o to dôležitejšia, že sa konala po komunálnych voľbách do miestnej samosprávy, ktoré rozhodli o zmene vo vedení ôsmich samospráv z dvanástich členov združenia. Preto jednou z hlavných úloh konferencie boli voľby nových orgánov združenia.

Pozíciu predsedu združenia si obhájil i pre ďalšie funkčné obdobie Bc. Anton Heglas, starosta obce Raková. Za ďalších členov výkonnej rady boli zvolení Ing. Tibor Marek, starosta Majcichova, ktorý sa zároveň stal podpredsedom združenia, RSDr. Bernard Roštecký, starosta Palárikova a výkonný tajomník Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu Rakovej. Predsedom dozornej rady sa stal Ing. Miroslav Kollár, starosta Hronských Kľačian a členmi Alojz Matúš, starosta Opoja a Stanislav Neuschl, starosta Štiavnických Baní.

 

Účastníci konferencie združenia Životnými cestami Jána Palárika pri pamätnej tabuli Jánovi Palárikovi umiestnenej na Základnej škole v Opoji.

Foto: M. Mareček

Čítať celý článok...
 


Stránka 2 z 2
Untitled document

Palárikovo motto:  „Národ, vlasť a osveta“  – pokračujme v jeho odkaze!