Untitled document

abraha_novy cadca stiavnicke_banetrnavaopoj1tekovrakovapalarikovomajcichovhorne_klacanyhostebanska_stiavniainstitutum haulikianum logotrnavsky kraj logo

Untitled document

"V osvete a vzdelanosti veje duch,

ona kriesi hmoty, sily, život, ruch,

Ona dáva žitia práva národu,

rabstvo borí, zlatú tvorí slobodu."

 

Ján Palárik

Významná osobnosť XIX. stor., národný dejateľ Ján Palárik -  rímskokatolícky kňaz, politik, novinár, publicista, vydavateľ, dramatik, básnik, spoluzakladateľ Matice slovenskej v Martine a Spolku svätého Vojtecha v Trnave - spája všetky obce v jedno spoločenstvo, ktoré sa ako občianske združenie hrdo a trvalo hlási k jeho európskemu odkazu.

Untitled document

Životnými cestami Jána Palárika

Jan Palárik Beskydov – miláčik slovenského národa v Budapešti

045Združenie palárikovských miest a obcí Životnými cestami Jána Palárika v roku 190. výročia jeho narodenia sa v rámci svojej vydavateľskej činnosti môže pochváliť ďalším významným činom. 
V týchto dňoch vydalo už druhú súbornú publikáciu venovanú rakovskému rodákovi, kňazovi, dramatikovi, spisovateľovi a národnému dejateľovi Jánovi Palárikovi s názvom „Ján Palárik Beskydov – miláčik slovenského národa“. Monografiu zostavil autorský kolektív pod vedením spoluzakladateľa združenia Doc. Pavla Zemka, Th.D.
S radosťou sme preto prijali pozvanie na spomienkovú svätú omšu  na počesť Jána Palárika a Šimona Klempu, ktorá sa konala 22. októbra 2012 v Kostole svätej Terézie Avilskej v šiestom budapeštianskom obvode pri príležitosti 150. výročia pôsobenia Jána Palárika v tomto kostole. V spomínanom kostole pôsobil vyše 10 rokov ako kaplán. Podujatie zorganizovali  naši priatelia   zo Slovenskej samosprávy VI. obvodu mesta Budapešť na čele s Ladislavom Petrom a miestna farnosť.
Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, poverený pastoráciou veriacich hovoriacich po maďarsky pre Bratislavu spolu s Vdp. Ladislavom Kissom-Malým, dekanom a farárom z Dorogu, Vdp. Pavlom Zemkom, zostavovateľom knihy a správcom farnosti v Kátlovciach a dekanom a správcom miestnej farnosti Vdp. Zoltánom Horváthom. 
V závere svätej omše, ktorej slávnostnú atmosféru umocňovalo účinkovanie Budapeštianského slovenského speváckeho zboru Ozvena, uviedol knihu do života zostavovateľ publikácie Doc. Pavol Zemko jej odovzdaním do rúk celebrantom Mons. Jozefovi Haľkovi, Vdp. Ladislavovi Kissovi-Malému, Vdp. Zoltánovi Horváthovi a predstaviteľom slovenskej samosprávy na čele s pánom Ladislavom Petrom.
Po svätej omši, ktorej sa zúčastnili popri členoch združenia zástupcovia viacerých slovenských samospráv Budapešti a jej okolia  sa uskutočnilo kladenie vencov k pamätnej tabuli Jána Palárika a Šimona Klempu a agapé v priestoroch farského úradu.  Sme nesmierne radi, že i takýmto spôsobom sme mohli podnietiť kultúrny život našich krajanov v Maďarsku, ktorí mali hojné zastúpenie na tomto podujatí v národných krojoch.
Kniha Ján Palárik Beskydov – miláčik slovenského národa bude k dispozícii čitateľom v novembri, kedy bude distribuovaná prostredníctvom členských miest a obcí. V rámci Slovenska združenie publikáciu predstaví v apríli 2013 v Trnave a obsahom knihy sa budeme zaoberať v samostatnom článku, ktorý bude zároveň pozvánkou na jej prezentáciu v regióne Kysúc.

Miroslav Mareček, výkonný tajomník združenia Životnými cestami Jána Palárika

foto: Členovia združenia Životnými cestami Jána Palárika zo Slovenska pred Kostolom sv. Terézie Avilskej
 
Untitled document

Palárikovo motto:  „Národ, vlasť a osveta“  – pokračujme v jeho odkaze!