Untitled document

abraha_novy cadca stiavnicke_banetrnavaopoj1tekovrakovapalarikovomajcichovhorne_klacanyhostebanska_stiavniainstitutum haulikianum logotrnavsky kraj logo

Untitled document

"V osvete a vzdelanosti veje duch,

ona kriesi hmoty, sily, život, ruch,

Ona dáva žitia práva národu,

rabstvo borí, zlatú tvorí slobodu."

 

Ján Palárik

Významná osobnosť XIX. stor., národný dejateľ Ján Palárik -  rímskokatolícky kňaz, politik, novinár, publicista, vydavateľ, dramatik, básnik, spoluzakladateľ Matice slovenskej v Martine a Spolku svätého Vojtecha v Trnave - spája všetky obce v jedno spoločenstvo, ktoré sa ako občianske združenie hrdo a trvalo hlási k jeho európskemu odkazu.

Untitled document

Životnými cestami Jána Palárika

Palárikove dni v Rakovej

odhalenie_sochy_2Tri krásne, slnečné,  aprílové dni v Rakovej venované Palárikovi oslovovali všetkých, ktorí si chceli tohto najvýznamnejšieho rakovského rodáka pripomenúť a osláviť 190. výročie jeho narodenia.
Piatkový program bol presýtený rôznorodým programom. Za prítomnosti pána biskupa Tomáša Galisa, župana Juraja Blanára a ďalších vzácnych hostí si slnkom zaliata Raková vychutnávala atmosféru sviatočného dňa, ktorý bol pomyselne rozdelený do troch častí.
Ráno na Akadémii žiakov Základnej školy Jána Palárika začala oslava 20. výročia založenia tejto školy. Slávnosť pokračovala Slávnostnou svätou omšou vo farskom kostole a vyvrcholila na Slávnostnom otvorení Námestia Jána Palárika. Tu sme si pripomenuli 190. výročie narodenia Jána Palárika, kňaza, dramatika, národného dejateľa, ale predovšetkým nášho rodáka, ktorého odkaz stále rezonuje v našich srdciach.
Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo i odhalenie bronzovej sochy Jána Palárika na tomto námestí. Sochu realizoval akademický sochár Stanislav Kiča z prostriedkov verejnej zbierky a rozpočtu obce.
Poobedňajší kultúrny program vyvrcholil tradičným sprievodom k miestu, kde stál rodný dom Jána Palárika. Tohoročný sprievod bol výnimočný i účasťou členov ochotníckych súborov z Čadce, Staškova, Palárikova a Rakovej v dobovom oblečení a ľudových  krojoch.
Záver osláv patril vyhodnoteniu 45. ročníka Palárikovej Rakovej a divadelnému prestaveniu hercov z Divadla Jána Palárika z Trnavy s hrou od Jána Chalupku: Stará láska nehrdzavie.
 
Sobota 28. apríla 2012 na Námestí Jána Palárika  patrila mládeži. Program otvorili deti  a mládež z Centra voľného času v Rakovej. Vystúpili  Mažoretky ELLA z Rakovej, Mažoretky ASTRY zo Zákopčia, Tanečný súbor Margarétky, Tanečné a hudobné súbory a Hudobná -dramatická skupina mládežníkov z Rakovej a ďalší. Program pokračoval koncert pre mládež. O zábavu, do ktorej sa aktívne zapojili aj všetci diváci sa postaraja Škola tanca, Divadelný súbor Monzun, Hudobná skupina Disraeli, Hudobná skupina Jopčíkovci zo Zákopčia, Zumba s Mary, hudobná skupina Tribute of rock - T.O.R. band a ďalší.
Nedeľným popoludním vyvrcholili Palárikove dni folklórnymi vystúpeniami s názvom Námestie žije tradíciami – stavanie mája. Kultúrny program pre všetkých otvorili deti a mládež CVČ Raková menovite Mažoretky ELLA z Rakovej, Mažoretky zo Staškova, Detský ľudový súbor Púpavienky, Tanečný súbor Margarétky, Hudobno-dramatický súbor z MŠ Korcháň, Hudobno-dramatický súbor z MŠ Fojstvo, Ľudový súbor Studnička zo Zákopčia a hostia ľudová speváčka Zuzana Gacíková, speváčka a heligónkarka Vlasta Mudríková a Ľudový súbor Kysučan a program vyvrcholil stavaním mája v podaní Folklórno-hudobno-dramatickej skupiny z Rakovej a Ženskej speváckej skupiny Rakovanka.
Poďakovanie patrí všetkým organizátorom uvedených podujatí, zamestnancom obecného úradu, Centra voľného času Raková, Organizácie pre kultúru a verejné služby Raková, riaditeľom základných a materských škôl, vedúcim záujmových útvarov, dobrovoľným hasičom ako i všetkým občanom, ktorí sa aktívne podieľali akýmkoľvek spôsobom na tomto významnom podujatí.
Miroslav Mareček
O Palárikových dňoch informovali viaceré elektronické médiá a preto vám predkladáme aspoň niekoľko odkazov na publikované články:
http://www.prestavka.sk/2-26716/RAKOVA:-J--Palarikovi-odhalili-v-jeho-rodisku-sochu.xml 

 

 
Untitled document

Palárikovo motto:  „Národ, vlasť a osveta“  – pokračujme v jeho odkaze!